Delazmožnost v kriznem stanju

Avtorji

  • Brigita Novak Šarotar Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Enota za krizne intervencije in Medicinska fakulteta v Ljubljani

Ključne besede:

delazmožnost, krizno stanje, bolniška odsotnost z dela

Povzetek

Krize so sestavni in običajni del našega življenja. Zato jih tudi ne uvrščamo med bolezenska stanja sama po sebi. O motnji v bolezenskem smislu lahko govorimo šele tedaj, ko se pojavijo tako velike duševne in telesne spremembe, da je ogrožena integriteta osebnosti. Poznamo različne klinične manifestacije kriznih stanj z raznolikimi simptomi, ki lahko na človeka vplivajo le blago ali pa popolnoma porušijo vsakdanje funkcioniranje. Simptomi kriznega stanja so večinoma prisotni nekaj dni do nekaj tednov, zato vplivajo le na začasno delazmožnost bolnika, daljša odsotnost z dela zaradi bolezni je odsvetovana.

Prenosi

Objavljeno

01.02.2017

Številka

Rubrike

Prispevki