O združenju

Združenje psihiatrov Slovenije je del Slovenskega zdravniškega društva (SZD), ki se nahaja v prostorih zdravniških organizacij Domus Medica v Ljubljani. Člani združenja so delujoči zdravniki specialisti in specializanti psihiatri ter psihiatri v pokoju. Združenje psihiatrov aktivno podpira dejavnosti SZD in drugih zdravniških organizacij za izboljšanje zdravstvene oskrbe in položaja bolnikov v slovenski družbi.

Slovensko zdravniško društvo je ena najstarejših srednjeevropskih zdravniških organizacij, saj deluje že od leta 1861. SZD predstavlja prostovoljno, samostojno, strokovno, stanovsko, nestrankarsko združenje zdravnikov, zobozdravnikov in študentov zadnjega letnika medicinske fakultete, ki delujejo v Republiki Sloveniji. Vanj se lahko vključujejo tudi slovenski zdravniki in zobozdravniki iz zamejstva in tujine ter posamezni tuji zdravniki, ki so tesneje povezani z zdravništvom v Sloveniji. Ključni cilj delovanja SZD je predvsem prenos strokovnih spoznanj in sodobne medicinske doktrine slovenskim zdravnikom ter povezava slovenske medicinske znanosti s svetom.

SZD je član Svetovnega zdravniškega združenja (World Medical Association), Evropskega foruma zdravniških društev (EFMA) in Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Njegova strokovna združenja, društva in sekcije so včlanjene v Evropsko zvezo zdravnikov specialistov (UEMS).

Društvo svoje poslanstvo izvaja po dveh poteh. Preko regionalne društvene mreže zagotavlja enakomeren in hiter prenos strokovne doktrine in znanja po celotni Sloveniji, po drugi strani pa ima vzpostavljeno tudi strokovno nadgradnjo s svojimi strokovnimi sekcijami, društvi in združenji, ki povezujejo strokovnjake posameznih ožjih specialnosti v 65 strokovnih sekcijah, društvih in združenjih - podenotah SZD. Te strokovne asociacije so organizirane tako, da pokrivajo področja posameznih temeljnih specializacij v Sloveniji v skladu z zahtevami UEMS, zagotavljajo pa prenos znanja tudi za tiste multidisciplinarne stroke, ki zaenkrat še nimajo svojih specializacij.