O reviji

VICEVERSA je odprto dostopna revija Združenja psihiatrov pri Slovenskem zdravniškem društvu.

ISSN: 1318-5764
Številka v razvidu medijev: 1758

Namen

VICEVERSA je namenjena objavi izvirnih znanstvenih in strokovnih člankov, razprav in recenzij iz področja psihiatrije ter drugih sorodnih ved, kot so psihoterapija, nevroznanost, psihologija in psihiatrična zdravstvena nega.

Med leti 1992 in 2012 je revija izhajala pri Republiškem strokovnem kolegiju za psihiatrijo, ob 5. Slovenskem psihiatričnem kongresu v novembru 2012 pa smo v Združenju psihiatrov SZD ponovno, po nekajletnem premoru, izdali novo, 57. številko VICEVERSE. Želimo slediti aktualnim dogodkom in spremembam znotraj psihiatrične stroke ter objavljati nova doktrinarna načela. 

Prosimo, da svoje prispevke oblikujete v skladu z navodili, ki veljajo za objavo v Zdravniškem Vestniku.

VICEVERSA je v preteklosti pomembno pripomogla k razvoju naše stroke in želimo si, da bi bilo tudi v prihodnje tako, zato vas vabimo, da svoje prispevke posredujete za objavo. Pošljite jih na naslov viceversa@zpsih.si.