Organi združenja

V mandatnem obdobju 2020 - 2024 so člani Upravnega odbora Združenja psihiatrov SZD :

Prof. dr. Peter Pregelj, dr. med. (predsednik)

Ilonka Vučko Miklavčič, dr. med. (tajnik)

Doc. dr. Jurij Bon, dr. med. (blagajnik)

Doc. dr. Brigita Novak Šarotar, dr. med. (članica UO)

Asist. Jure Koprivšek, dr. med. (član UO)

Ervin Strbad, dr. med. (član UO)