Uredništvo

Kontaktni naslov

viceversa@zpsih.si

 

Glavna urednica

doc. dr. Brigita Novak Šarotar, dr. med.

 

Odgovorni urednik

doc. dr. Jurij Bon, dr. med.

 

Uredniški odbor

prof. dr. Peter Pregelj, dr. med. 

prof. dr. Maja Rus Makovec, dr. med.

prof. dr. Mojca Zvezdana Dernovšek, dr. med.

Nataša Potočnik Dajčman, dr. med.

doc. dr. Blaž Koritnik, dr. med. 

doc. dr. Marko Pišljar, dr. med. 

prim. Andrej Žmitek, dr. med. 

asist. Jure Koprivšek, dr. med. 

Kristijan Nedog, dr. med. 

Peter Kapš, dr. med.

 

Programski odbor

prof. dr. Martina Tomori, dr. med.

prof. dr. Blanka Kores-Plesničar, dr. med.

prof. dr. Rok Tavčar, dr. med.

prof. dr. Bojan Zalar, klin. psih.

prim. Gorazd V. Mrevlje, dr. med.

prof. dr. Vesna Švab, dr. med.