Varovanje podatkov

Pravila Splošne uredbe o varstvu podatkov v EU (GDPR)

Pri delu z osebnimi podatki upoštevamo naslednja splošna pravila:

  • Podatke obdelujemo pravilno in zakonito
  • Podatke obdelujemo le za specifične, znane in zakonite namene
  • Obdelava podatkov je primerno obširna in relevantna svojemu namenu
  • Podatki so točni in posodobljeni
  • Podatkov ne shranjujemo dalj, kot bi bilo potrebno
  • Podatke shranjujemo v skladu s posameznikovo privolitvijo in pravicami
  • Podatki so varno shranjeni
  • Podatkov ne prenašamo v države izven Evropskega gospodarskega prostora (EEA)

Vsa vprašanja ali pritožbe glede varovanja vaših podatkov lahko naslovite na info@zpsih.si.

Elektronski naslovi

V kolikor ste nam zaupali vaš elektronski naslov, ga bomo uporabljali le za komunikacijo z vami glede obveščanja o zadevah Združenja psihiatrov, v obliki skupnih ali posamičnih elektronskih sporočil.

Elektronskih naslovov ne posredujemo drugim osebam ali organizacijam. Shranjeni so lokalno.

Zahtevo za izbris vaših podatkov lahko posredujete na naslov info@zpsih.si.

Poštni naslovi

V kolikor ste nam zaupali vaš poštni naslov, ga bomo uporabljali le za komunikacijo z vami glede obveščanja o zadevah Združenja psihiatrov, v obliki skupnih sporočil.

Poštnih naslovov ne posredujemo drugim osebam ali organizacijam. Shranjeni so lokalno.

Zahtevo za izbris vaših podatkov lahko posredujete po elektronski pošti na naslov info@zpsih.si ali po običajni pošti na naslov:

Ilonka Vučko Miklavčič, dr.med. spec.psih.
Združenje psihiatrov SZD
Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana
Center za klinično psihiatrijo
Chengdujska 45
1260 Ljubljana