Kontakt

VICEVERSA

Združenje psihiatrov pri SZD

Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana

Tajništvo CKP-EIPT

Chengdujska 45, 1260 Ljubljana

Glavni kontakt

Jure Bon
Telefon +38615872185

Kontakt za podporo

Aleš Oblak