Kontaktni podatki združenja

Združenje psihiatrov pri Slovenskem zdravniškem društvu

 

Kontaktni naslov:

Združenje psihiatrov pri SZD

Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana

Tajništvo CKP-EIPT

Chengdujska 45, 1260 Ljubljana

Splošne informacije: info@zpsih.si

Prijave na dogodke: prijave@zpsih.si

 

Računovodstvo: 

Zveza društev - Slovensko zdravniško društvo

Dunajska cesta 162, 1000 Ljubljana

Davčna številka SI: 21976562

+386 (0)1 434 25 85

racunovodstvo@szd.si