Izjava o varovanju podatkov

Pravila Splošne uredbe o varstvu podatkov v EU (GDPR)

Pri delu z osebnimi podatki upoštevamo naslednja splošna pravila:

  • Podatke obdelujemo pravilno in zakonito
  • Podatke obdelujemo le za specifične, znane in zakonite namene
  • Obdelava podatkov je primerno obširna in relevantna svojemu namenu
  • Podatki so točni in posodobljeni
  • Podatkov ne shranjujemo dalj, kot bi bilo potrebno
  • Podatke shranjujemo v skladu s posameznikovo privolitvijo in pravicami
  • Podatki so varno shranjeni
  • Podatkov ne prenašamo v države izven Evropskega gospodarskega prostora (EEA)

Vsa vprašanja ali pritožbe glede varovanja vaših podatkov lahko naslovite na viceversa@zpsih.si.