Factor Structure of the Inventory of Depressive Symptomatology, self-reported version (IDS-30-SR) Questionnaire on a Slovenian Sample

Avtorji

  • Katja Horvat Golob
  • Nejc Kikelj
  • Rok Perme
  • Teodora Svalina Erman
  • Irena Deželak
  • Tereza Weiss
  • Viktorija Artinović
  • Alexander Sodja
  • Aleš Oblak Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana

Ključne besede:

depression, IDS-30, The Inventory of Depressive Symptomatology, factor structure

Povzetek

Depresija je večplastna psihiatrična motnja, ki jo lahko zaznamujejo različne dimenzije simptomov. Glede na razširjenost in družbeno breme depresije je bistvenega pomena, da se za diagnosticiranje uporabljajo validirani instrumenti. V slovenskem kulturnem okolju le malo psiholoških vprašalnikov, ki so bili potrjeni. Poleg tega obstoječi vprašalniki ne razlikujejo med različnimi dimenzijami depresije. Inventar depresivne simptomatologije (IDS-30) je pogosto uporabljen vprašalnik za presejanje depresije, ki upošteva vse dimenzije simptomov, ki jih določa DMS-V. Verzija IDS-30 za samoporočanje je bila prej uporabljena v Sloveniji, kar dokazuje njegovo konvergentno veljavnost. Vendar pa do danes strukturna veljavnost vprašalnika IDS-30 ni bila testirana. Ta študija raziskuje faktorsko strukturo IDS-30. Replicirali smo trifaktorsko strukturo, ki jo sestavljajo razpoloženje/kognicija, anksioznost/somatika in motnje spanja, o čemer se veliko poroča v literaturi. Te dimenzije depresije so podprte v nevrobiološki literaturi

Naslovnica revije Viceversa, modra z zlatim besedilom.

Objavljeno

11.04.2024 — posodobljeno 15.05.2024

Verzije

Številka

Rubrike

Prispevki