Izvenhospitalno uvajanje klozapina

Avtorji

  • Franci Štupar Center za izvenbolnišnično psihiatrijo, Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana

Ključne besede:

terapevtsko rezistentna shizofrenija, ambulantno uvajanje klozapina, klozapinska klinika, stranski učinki, lestvica GASS-C

Povzetek

Terapevtsko rezistentna shizofrenija se pojavlja pri približno 30 % pacientov s shizofrenijo. Klozapin poznamo že več kot 60 let, vendar še vedno predstavlja edino zdravilo z dokazano učinkovitostjo pri zdravljenju terapevtsko rezistentne shizofrenije. Dovolj zgodnja uvedba klozapina predstavlja ključni dejavnik pri sami učinkovitosti zdravila. Klozapin se v večini primerov uvaja hospitalno, kar je tudi bolj priročno z vidika spremljanja neželenih učinkov, vendar ima sama uvedba zdravila z vidika dolgoročnega izhoda bolezni prednost pred pomisleki glede nadzora nad neželenimi učinki. Izvenhospitalno uvajanje klozapina po vzoru klozapinskih klinik iz tujine lahko predstavlja uspešno strategijo zgodnje uvedbe zdravila za paciente, ki iz različnih razlogov niso primerni za hospitalno uvedbo ali le-te ne želijo.

Prenosi

Objavljeno

01.03.2024

Številka

Rubrike

Prispevki