Slovenske izkušnje z uporabo agomelatina – rezultati raziskav NASMEH in HEDONIA

Avtorji

  • Rok Tavčar Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana

Povzetek

Slovenski raziskovalci so sodelovali v dveh velikih mednarodnih post-marketinških raziskavah z agomelatinom: NASMEH (Valdoxan obnavlja cirkadiane ritme ter izboljšuje simptome depresije in dnevno aktivnost) in HEDONIA (Napredovanje anhedonije in drugih simptomov depresije pri populaciji bolnikov z depresijo). Podatki za celotni mednarodni vzorec so že obdelani in pripravlja se mednarodna objava. Ravno tako pa je raziskovalna organizacija posebej obdelala podatke iz posamezne države, tudi iz Slovenije.

Raziskavi NASMEH in HEDONIA sta bili odprti, post-marketinški raziskavi, sponzorirani s strani proizvajalca zdravila, statistično obdelavo pa je izvajala neodvisna pooblaščena raziskovalna organizacija. Potekali sta v različnih evropskih državah, med drugim tudi v Sloveniji. Za obe raziskavi je bil izdelan podroben protokol, upoštevane so bile tudi vse posebne zahteve pri uporabi zdravila agomelatin, npr. redne kontrole delovanja jeter.

Obe raziskavi sta pokazali visoko klinično učinkovitost zdravljenja z agomelatinom v pogojih, ki so bili blizu vsakdanji klinični praksi. Učinkovitost se je pokazala tako na znižanju ocen depresivnosti kot predvsem na področju boljšega funkcioniranja ter še zlasti manjše anhedonije. Prav anhedonija še vedno predstavlja pomemben klinični problem pri zdravljenju depresije, saj je navadno precej trdovratna, dolgotrajna in dokaj rezistentna na zdravljenje z drugimi zdravili.

Rezultati slovenskega dela raziskav NASMEH in HEDONIA so v skladu z rezultati drugih raziskovalcev in kažejo visoko učinkovitost (še posebej na zmanjšanje anhedonije) in hkrati tudi ustrezno varnost zdravljenja z agomelatinom.

Prenosi

Objavljeno

01.02.2017

Številka

Rubrike

Prispevki