Ocena preizkusa risanja ure pri bolnikih s starostno depresijo

Clock-drawing test in patients with late onset depression

Avtorji

  • Marko Pišljar Psihiatrična bolnišnica Idrija

Ključne besede:

starostna depresija, izvršilne sposobnosti, preizkus risanja ure

Povzetek

Uvod
Pri pacientih s pozno potekajočo depresijo ugotavljamo večji delež motenj na nevropsiholoških preskusih, posebej pri izvršilnih sposobnostih, hitrosti procesiranja informacij, vidno-prostorskih sposobnostih in spominu. Dosedanje študije motenj spoznavnih sposobnosti pri bolnikih s starostno depresijo posebej poudarjajo motnje izvršilnih sposobnosti, med drugim lahko napovedujejo pogostejše ponovitve bolezni in slabši učinek zdravljenja.

Metode
Namen preliminarne raziskave je bilo oceniti rezultate Preizkusa risanja ure (PRU) pri bolnikih s starostno depresijo po dosegu remisije. V raziskavi smo PRU ocenjevali s pomočjo sistema vrednotenja po Shulmanu. Rezultate testiranja PRU smo tudi kvalitativno ocenili in primerjali z vrednostmi kontrolne skupine zdravih starostnikov.

Rezultati

Bolniki s starostno depresijo so na PRU tudi v remisiji dosegali statistično značilno slabše rezultate kot kontrolna skupina zdravih starostnikov (t = -2.72, p = 0.011). Bolniki s starostno depresijo so v večjem deležu imeli zmerne ali hude napake v vidno- prostorski organizaciji.

Zaključek
PRU velja za dober test izvršilnih sposobnosti, zaradi enostavnosti in hitre izvedbe je primeren v ambulantnem delu. PRU nam bi lahko služil kot presejalni test za zgodnejše odkrivanje motenj izvršilnih sposobnosti pacientov s starostno depresijo.

Prenosi

Objavljeno

01.02.2017

Številka

Rubrike

Prispevki