Bazični simptomi in zgodnja diagnostika shizofrenije

Avtorji

  • Jurij Bon Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana

Povzetek

Simptomi in znaki shizofrenije obsegajo celoten razpon človeške duševnosti. Razumemo jo kot sindrom, skupek znakov in simptomov neznane etiologije, za katerega so še najbolj značilni simptomi psihotičnega stanja, ki se pojavijo v pozni adolescenci. Najbolj verjetno gre za nevrorazvojno pogojeno bolezen možganov, z začetkom v otroštvu in kroničnim potekom v srednji življenjski dobi. Podobno kot pri drugih kroničnih boleznih se tudi pri shizofreniji raziskovanje usmerja v odkrivanje terapevtskih pristopov, ki bi bili učinkoviti v predbolezenskih obdobjih, ki pa jih moramo zanesljivo prepoznati in ločiti od drugih sorodnih duševnih motenj. Med endofenotipi in integrativnimi označevalci shizofrenije zaenkrat izstopajo specifični klinični simptomi (kot na primer bazični simptomi) in motnje posameznih kognitivnih procesov. Bazične simptome shizofrenije lahko zanesljivo opredeljujemo, obenem pa njihova prisotnost pomaga ločevati med predbolezenskimi obdobji duševnih motenj iz shizofrenskega spektra in drugimi klinično podobnimi duševnimi motnjami. Zaradi tega bi bilo smiselno njihovo opredeljevanje v večji meri vključevati v običajno klinično prakso.

Prenosi

Objavljeno

01.02.2017

Številka

Rubrike

Prispevki