Kazalo

Avtorji

  • Uredništvo

Povzetek

Odnos med pacientom in psihiatrom – ga je potrebno prevrednotiti?, Martina Tomori (str. 4)

Tveganja uvajanja psihofarmakoterapije v času nosečnosti, Danila Hriberšek (str. 10)

Bazični simptomi in zgodnja diagnostika shizofrenije, Jurij Bon (str. 18)

Duševne motnje ob okužbi z virusom HIV, Polona Rus Prelog, Brigita Novak Šarotar (str. 30)

Ocena preizkusa risanja ure pri bolnikih s starostno depresijo, Marko Pišljar (str. 34)

Delazmožnost v kriznem stanju, Brigita Novak Šarotar (str. 42)

Težki problemi, 2. del: Kaj bi raziskovalka Marija zares videla?, Špela Brecelj (str. 46)

Nov antidepresiv, nov način učinkovanja – vortioksetin in njegov način učinkovanja, Dragan Terzič (str. 54)

Slovenske izkušnje z uporabo agomelatina – rezultati raziskav NASMEH in HEDONIA, Rok Tavčar (str. 58)

Prenosi

Objavljeno

01.02.2017

Številka

Rubrike

Splošno