Hiperkinetična motnja in samomorilnost pri otrocih in mladostnikih

Avtorji

  • Aleksander Koroša Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov, Zdravstveni dom Murska Sobota

Ključne besede:

hiperkinetična motnja, samomorilnost, otroci in mladostniki, nevrorazvojna motnja

Povzetek

Hiperkinetična motnja (angL. Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) je pogosta nevrorazvojna motnja, saj se pojavlja pri 5 % otrok in mladostnikov. Osnovni simptomi motnje so težave s pozornostjo, hiperaktivnostjo in impulzivnostjo. Pogosto so ADHD pridružene tudi komorbidne motnje. ADHD ni mogoče pozdraviti, lahko pa z nefarmakološkimi in farmakološkimi ukrepi pomembno zmanjšamo oškodovanost. Ena od možnih posledic ADHD je tudi povišana samomorilna ogroženost. Zaradi pojavnosti samomora v Sloveniji, je to v našem prostoru tema, ki jo je nujno nasloviti.

Samomorilnost je v Sloveniji pomemben javnozdravstveni problem. Kljub upadu samomorilnega količnika je ta še vedno med najvišjimi v Evropi. Tudi med mladostniki je samomor eden najpogostejših vzrokov smrti v Evropi. V Sloveniji stori samomor povprečno 8 mladostnikov na leto.

ADHD poveča verjetnost za samomorilnost pri otrocih, mladostnikih in odraslih. Ta povezava je
posledica več mehanizmov, med katerimi so eden pomembnejših komorbidne motnje. Prepoznava
samomorilnosti, zdravljenje osnovne in komorbidnih motenj so najpomembnejši ukrepi preprečevanja
samomorilnosti v populaciji oseb z ADHD.

Prenosi

Objavljeno

01.03.2024

Številka

Rubrike

Prispevki