Učinkovitost in varnost duloksetina (Dulsevia®) v odmerku po 90 mg v klinični praksi pri bolnikih z veliko depresivno motnjo ali generalizirano anksiozno motnjo

Efficacy and Safety of Duloxetine (Dulsevia®) in the Dose of 90 mg in Patients with Major Depressive Disorder or Generalized Anxiety Disorder in Clinical Practice

Avtorji

  • Andreja Čelofiga Oddelek za psihiatrijo, Univerzitetni klinični center Maribor
  • Breda Barbič-Žagar Krka, d. d., Novo mesto, Slovenija
  • Marina Vrzel Krka, d. d., Novo mesto, Slovenija
  • Jasna Meško Obretan Krka, d. d., Novo mesto, Slovenija

Povzetek

Izhodišča

Kljub zdravljenju z antidepresivi doseže remisijo manj kot polovica bolnikov, med bolniki v remisiji pa imajo skoraj vsi vsaj en rezidualen simptom depresije. K temu lahko prispevata izbira neustreznega antidepresiva in uporaba premajhnih odmerkov. Duloksetin zaradi dvojnega delovanja pokriva širši spekter simptomov depresije, vključno z bolečinsko simptomatiko. Delovanje duloksetina je izrazitejše pri večjih odmerkih, saj lahko tako dosežemo manj rezidualnih simptomov in povečamo stopnjo remisije. Namen neintervencijskega spremljanja je bil spremljati klinično učinkovitost in varnost duloksetina (Dulsevia®), še zlasti v odmerku po 90 mg, v vsakodnevni klinični praksi.

Metode

V neintervencijsko spremljanje je bilo vključenih 527 bolnikov z depresijo in/ali generalizirano anksiozno motnjo. Spremljanje posameznega bolnika je trajalo dva meseca. Bolniki so imeli tri obiske, kar je v skladu z redno klinično prakso. Več kot polovica predhodno zdravljenih bolnikov se je že zdravila z duloksetinom v povprečnem odmerku po 64,7 mg. Že na prvem obisku so 48,0 % bolnikom uvedli duloksetin v odmerku po 90 mg. Kar 76,2 % bolnikov se je po dveh mesecih zdravilo z duloksetinom v odmerku po 90 mg. Zdravniki so učinkovitost zdravljenja ocenjevali z globalnima kliničnima kazalnikoma resnosti bolezni (CGI-S) in izboljšanja bolezni (CGI-I) ter glede na oceno jakosti bolečine na numerični lestvici. Beležili so tudi zadovoljstvo raziskovalca z delovanjem zdravila na koncentracijo, vsakdanje funkcioniranje in utrujenost bolnika ter spremljali neželene učinke.

Rezultati

Pri vseh spremljanih parametrih učinkovitosti (CGI-S, CGI-I, numerična lestvica) se je po dveh mesecih zdravljenja pokazalo statistično pomembno izboljšanje. Klinično stanje se je po osmih tednih zdravljenja izboljšalo kar pri 91,0 % bolnikov, pri 79,7 % bolnikov pa je bilo ugotovljeno srednje do izrazito izboljšanje bolezni. Na zadnjem obisku kar 66,3 % bolnikov ni imelo bolečin ali pa je bila prisotna šibka bolečina, 43,9 % bolnikov pa glede na CGI-S ni bilo več bolnih ali so bili mejno bolni. Ob koncu spremljanja je bilo z delovanjem zdravila Dulsevia® na izboljšanje koncentracije in vsakdanjega funkcioniranja ter zmanjšanje utrujenosti zelo zadovoljnih ali zadovoljnih približno 80 % zdravnikov. Pri bolnikih, ki so jim odmerek med spremljanjem povečali s 60 mg na prvem obisku na 90 mg na drugem obisku, je bilo znižanje CGI-S statistično značilno večje kot pri bolnikih, ki so med celotnim neintervencijskim spremljanjem jemali enak odmerek, prav tako so bili zdravniki pri teh bolnikih bolj zadovoljni z delovanjem zdravila na izboljšanje koncentracije in vsakdanjega funkcioniranja ter zmanjšanje utrujenosti. Večina bolnikov je duloksetin dobro prenašala, saj 86,7 % bolnikov med zdravljenjem ni imelo neželenih učinkov. Na zadnjem obisku po osmih tednih zdravljenja je o vzročno povezanih neželenih učinkih poročalo le še 5,1 % bolnikov.

Zaključki

Neintervencijsko spremljanje je potrdilo varnost in učinkovitost duloksetina (Dulsevia®) v vsakodnevni klinični praksi, še zlasti v odmerku po 90 mg. Povečanje odmerka lahko vodi v izboljšanje nekaterih kliničnih izidov zdravljenja.

Prenosi

Objavljeno

01.06.2020

Številka

Rubrike

Prispevki