Na stičišču med shizofrenijo in obsesivnokompulzivno motnjo

At the junction of schizophrenia and obsessive-compulsive disorder

Avtorji

  • Mateja Matvoz Kos Psihiatrična bolnišnica Idrija
  • Marko Pišljar Psihiatrična bolnišnica Idrija

Ključne besede:

shizo-obsesivna motnja, shizo-obsesivna shizofrenija, shizofrenija, obsesivno-kompulzivna motnja

Povzetek

Sopojavnost obsesivno-kompulzivne in psihotične simptomatke je glede na epidemiološke podatke pogost pojav, in sicer pri 25 % bolnikov s shizofrenijo v določenem obdobju bolezni pride do nastanka obsesivno-kompulzivnih simptomov (dalje OKS). Težavo pri obravnavi tovrstne komorbidnosti lahko predstavlja že samo prepoznavanje in razločevanje OKS od simptomov shizofrenije. Znano je, da je prekrivanje obeh kliničnih slik povezano s slabšim potekom bolezni, večjo stopnjo pozitivne in negativne psihotične simptomatike, pogostejšim sopojavljanjem drugih duševnih motenj in suicidalnih poskusov. Različne raziskave na tem področju kažejo na vpletenost genetskih mehanizmov pri nastanku komorbidnosti, vlogo nevrofizioloških zank in nevrotransmiterskih sistemov, ter opozarjajo na pomembnost sekundarno nastale OKS pri bolnikih s shizofrenijo ob terapiji z atipičnimi antipsihotiki. Poskusi izpeljave algoritmov diagnosticiranja in zdravljenja teh bolnikov naj bi bili klinikom v pomoč pri vsakodnevni praksi, vsekakor pa se kaže potreba po novih odgovorih o mestu shizo-obsesivne motnje v trenutno veljavnih klasifikacijah duševnih motenj, novih diagnostičnih orodjih za njeno prepoznavanje in jasnih smernicah zdravljenja.

Prenosi

Objavljeno

01.06.2020

Številka

Rubrike

Prispevki