Odnos učiteljev do učencev s prilagoditvami v osnovni šoli in izkušnje v času epidemije COVID-19

Avtorji

  • Pika Drobnič Gimnazija Poljane, Ljubljana
  • Luna Steiner Gimnazija Bežigrad, Ljubljana
  • Mateja Sitar Zevnik Osnovna šola Vodmat, Ljubljana
  • Maja Drobnič Radobuljac Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana

Ključne besede:

odločba o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, status športnika, status umetnika, odnos učiteljev, pouk na daljavo, epidemija COVID-19

Povzetek

Uvod: V slovenski zakonodaji so učencem, ki se zaradi zdravstvenih ovir ali obveznosti pri intenzivnih športnih ali umetniških aktivnostih ne zmorejo šolati na enak način kot preostali učenci, omogočene prilagoditve pouka. Odnos učiteljev do učencev vpliva na njihovo počutje in uspešnost šolanja. Namen raziskave je bil oceniti odnos učiteljev do učencev s statusom športnika ali umetnika (status) in učencev z odločbo o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (odločba) in izkušnje učencev in učiteljev v času pouka na daljavo.

Metodologija: V raziskavi je sodelovalo 34 učiteljev. Izpolnjevali so spletno anketo v spletnem orodju 1KA. Analiza podatkov je bila opravljena s pomočjo spletnega orodja 1KA in Microsoft Excel. Protokol raziskave je odobrila Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko (soglasje št. 0120-108/2020/3 in 0120-108/2020/6).

Rezultati: Učitelji imajo do možnosti, da imajo učenci status in odločbo pozitiven odnos. Statistična analiza odgovorov kaže, da so učitelji mnenja, da učenci bolj potrebujejo odločbo in da bi bili brez odločbe manj uspešni kot učenci, ki imajo status. Učitelji menijo, da se v času pouka na daljavo statusa ne bi smelo upoštevati in da je bilo delo z učenci z odločbo v času pouka na daljavo bolj težavno. Nekaterim učencem z odločbo je bilo učenje v času pouka na daljavo težje.

Zaključek: Učitelji imajo do učencev s prilagoditvami pozitiven odnos. V obdobju pouka na daljavo je bilo delo z učenci z odločbo za učitelje težje, težje pa je bilo tudi učencem z odločbo. Učitelji so mnenja, da se statusa v času pouka na daljavo ne bi smelo upoštevati.

Prenosi

Objavljeno

01.03.2024

Številka

Rubrike

Prispevki